1) Amacına Göre Mevduat Türleri

a) Tasarruf Mevduatı : 1,3,6 veya 12 aylık olmak üzere tamamen mevduat sahibinin belirleyeceği vade sonunda faiz getirisi vaadi bulunan düşük riskli mevduatlardır.

b) Ticari Mevduat: Ticari işlemlere konu olan  dernek, kooperatif ve birliklerin kurduğu firma ve banka gibi ticari işlemler gerçekleştiren kurulara ait  mevduat hesaplarıdır.

2) Hesap Sahibine Göre Mevduat Türleri

a) Gerçek Kişi Mevduatı : Yalnızca gerçek kişiler tarafından açılan mevduat hesaplarıdır.

b) Tüzel Kişi Mevduatı : Sadece tüzel kişiler tarafından açılabilen mevduat hesaplarıdır.

3) Vadesine Göre Mevduat Türleri

a) Vadesiz Mevduat: Hesap sahibi dilediği zaman hiç bir şart ve zorunluluk olmadan mevduatını çekebilir.

b) Vadeli Mevduat : Hesap sahibi ve banka arasında, hesap açılırken  kararlaştırılan  vade sona erdiğinde, hesap sahibinin mevduatını çekebilir.

c) İhbarlı Mevduat : Hesap sahibi  mevduatını bankadan çekmek istediğinde, belirli bir süre öncesinde bankaya yazılı olarak bu isteğini bildirmek zorundadır.

d) Birikimli Mevduat: En az 5 yıl gibi bir vade ile açılabilen ve 1 veya 3 aylık dönemlerde hesap sahibinin para yatırabileceği bir mevduat hesabıdır.

4) Tasarruf Yetkisine Göre Mevduat Türleri

a) Bireysel Mevduat : Kişisel amaçlara yönelik açılan mevduat hesaplarıdır. Bireysel Mevduat Hesabında  Tasarruf etme yatırımı yönlendirme yetkisi sadece hesap sahibine aittir.

b) Birlikte Mevduat: Birden fazla  kişinin bir araya gelerek birlikte mevduat hesabı açmaları ile meydana gelen bu mevduat hesabının iki çeşidi vardır:

*) İştirak Halinde Mevduat: Bu mevduat hesabında, hesap ile ilgili herhangi bir işlem yapılacağında, -hesaptan para çekmek gibi- hesap sahiplerinin tamamının imzasına başvurulmaktadır. Dolayısıyla internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM işlemlerinden faydalanamayan bir mevduat hesabıdır.

**) Müşterek Mevduat : Hesap sahiplerinin her birinin hesap üzerinde tek başına yetkili olduğu mevduat hesabıdır. Aynı zamanda teselsüllü mevduat olarak da bilinmektedir.

5) Para Cinsine Göre Mevduat Türleri

**TL /YP Mevduat : Ticari kurum ve kuruluşların vadeli veya vadesiz açabileceği, birikimlerini değerlendirip ihtiyaç esnasında Vadesiz TL/YP Mevduat Hesabından diledikleri zaman;  1,3,6 veya 12 aylık vade ile açılan Vadeli TL/YP Mevduat Hesabı’ndan ise vade sonunda nakit çekebilecekleri mevduat hesaplarıdır. Vadeli TL/YP Mevduat Hesabı Kırık Vadeli olarak da açılabilmektedir. Kırık Vadeli TL/YP Mevduat Hesabı’nın özelliği ise 1,3,6 ve 12 aylık vadelerin dışında kalan tüm vadelerde açılabilmektedir.

6) Bankalar Kanununa Göre Mevduat Türleri

a) Tasarruf Mevduatı : Sadece gerçek kişiler tarafından açılan ve ticari işlemlere konu olmama şartını  sağlayan  mevduat hesaplarıdır.

b) Resmi Kuruluşlar Mevduatı: Adli kurumlar, yerel yönetimler gibi kamu kuruluşlarına ait mevduat hesaplarıdır.

c) Ticari Kuruluşlar Mevduatı: Gerçek ve tüzel kişiler tarafından oluşturulmuş ortaklık, kurum  ve kuruluşlar gibi ticari işletmelerin mevduat hesaplarıdır.

d) Bankalar arası Mevduat : Bankaların başka bankalarda açtıkları mevduat hesaplarıdır.

e) Diğer Kuruluşlar Mevduatı : Tüm bu mevduat türleri kapsamı dışında kalan mevduat hesaplarıdır.