Gerçek ya da tüzel kişilerin sahip oldukları  sermaye, değerli kağıt gibi satın alma gücünü temsil eden değerli evrakların vadeli ya da vadesiz olarak bankaya yatırılması anlamına gelen mevduat aynı zamanda yazılı veya sözlü olarak, belirli bir vade sonunda gerçek sahibine iade edilmek üzre kabul edilen para anlamına da gelmektedir. Türkiye’de mevduat toplama yetkisi yalnızca ticaret bankalarına aittir.

5 farklı mevduat vardır;

1- Tasarruf Mevduatı
2- Resmi Kuruluşlar Mevduatı
3-Ticari Kurulular Mevduatı
4- Bankalar arası Mevduat
5- Diğer Kuruluşlar Mevduatı

Mevduat Hesabı ise; Önceden  belirlenen vade sonunda  veya yatırımcının istediği anda çekmek üzere  belirli bir faiz karşılığında yada faiz beklentisi olmadan bankalara yatırılan paralar da mevduat olarak tanımlanmıştır ve mevduat hesapları adı altında işlem görürler. Bu kapsamda 4 farklı mevduat hesabı vardır:

1) Vadesiz mevduat hesabı : Parayı yatıran gerçek veya tüzel kişi dilediği anda, herhangi bir  şarta bağlı olmadan  parasını geri çekebilmektedir.

2) Vadeli mevduat hesabı: Para bankaya yatırılırken, yatıran kişinin belirlediği vade sonunda geri çekilmesi şartı konularak açılmış, 1 iş gününden daha uzun süreli vadesi bulunan mevduat hesaplarıdır. 1 ay,3 ay, 6 ay ve 1 yıl vadeli olarak açılabilen bu hesaptaki para ancak  önceden karalaştırılan vade sonunda çekilebilmektedir.

3) İhbarlı mevduat hesabı: Hesap sahibi  bankadan parasını çekebilmesi için 7 gün öncesinde yazılı bir ihbar ile bankaya başvurmak zorundadır.

4) Kırık Vadeli Mevduat Hesabı: Hesaba para yatıracak olan gerçek veya tüzel kişi 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 7 günden az olmamak şartıyla 1 yıl gibi sabit vadeli ya da ihtiyaçlar doğrultusunda 1 yıla denk gelecek şekilde bölünmüş  kırık vade fırsatından yararlanarak ara mevduat grubunda olmak koşulu ile dilediği tarihte  hesap açtırabilirler.

Vadeli mevduat hesapları vadeleri dolduğunda tekrar yenilenebilirler. Müşterinin banka hesap cüzdanı ile başvurması yada yenilenme talimatı vermesi ile gerçekleşen bu işleme vadeli mevduat hesabının temdit edilmesi denilmektedir. Bu durumda söz konusu vadeli mevduat hesabı  farklı vade ve faiz oranları ile açılabilmektedir. Bu faiz oranı  bankanın o zaman uyguladığı faiz oranı kadar olmaktadır. Vadeli mevduat hesabının vadesi dolduğunda müşterinin temdit işlemi için talimatı veya başvurusu bulunmuyorsa aynı hesap vadesiz mevduat hesabı üzerinden faizlendirilir.

Vadeli mevduat hesaplarının, sahipleri tarafından 10 yıl boyunca aranmaması durumunda, hesaptaki para faizleri ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu emrine Merkez Bankası’na devredilmektedir.